Valp #1

Tik

Brunvit

Födelsevikt 330g

Valp #4

Tik

Skimmel

Födelsevikt 340g

Valp #7

Tik

Brunvit

Födelsevikt 340g

B-Kullen

Valp #2

Hane

Skimmel

Födelsevikt 315g

Valp #5

Tik

Brunvit

Födelsevikt 286g

Valp #8

Tik

Brunvit

Födelsevikt 340g

Valp #3

Tik

Skimmel

Födelsevikt 305g

Valp #6

Tik

Brunvit

Födelsevikt 315g

Valp #9

Tik

Brunvit

Födelsevikt 360g

Valp #1

Valp #4

Valp #7

Valp #2


Valp #5

Valp #8

Valp #3

Valp #6

Valp #9